Filtering

Is een vijverfilter per se nodig..... wat is het nut van een vijverfilter..... Wat doet een vijverfilter? Dit zijn veel gestelde vragen als het gaat om vijverfilters. Op deze vragen kan geen universeel antwoord gegeven worden.

 

Het antwoord is afhankelijk van veel factoren. Welk soort vijver heeft u, zwemmen er vissen in de vijver (zo ja, welke en hoeveel), voert u de vissen bij en hoeveel, hoe is de ligging van de vijver, valt er blad in, welk onderhoud pleegt u aan de vijver, wat verwacht u van de waterkwaliteit etc. etc. Feit: een vijverfilter dient om een vijvermilieu te creëren waarvan de eigenschappen optimaal zijn.

 

 

 

 

In de natuur is het omzetten van organisch materiaal (bv. blad) in anorganische meststoffen (opneembaar voor de plant) zoals nitraat, fosfaat, kali en sporenelementen de gang van alledag. Langzaam breken bacteriën, gebruik makend van vocht, warmte en zuurstof, organische stoffen af tot anorganische meststoffen. Deze anorganische meststoffen worden opgenomen door de planten. Op deze manier ontstaat er een kringloop en is de natuur zelfvoorzienend. Als er één van de factoren overheerst of ontbreekt, zal dit resulteren in een verstoorde kringloop. In het geval van een vijver kunt u dan een overmatige algengroei of nog erger een meststofpiek verwachten, die het milieu in de vijver kan vergiftigen.

 

 

 In een natuurvijver, waar rekening gehouden is met alle regels die in acht genomen dienen te worden bij het creëren van een water biotoop, is er dan ook in de meeste gevallen geen pomp of vijverfilter nodig om het water helder en gezond te houden. Wel dient men de waterwaarden, zoals GH, KH en PH in de gaten te houden. Dit omdat er bij een geïsoleerd waterbiotoop, zoals een tuinvijver, niet volgens de natuurlijke weg voorzien kan worden in de behoefte aan mineralen.

 

 

In een zwemvijver worden over het algemeen geen zuurstofplanten gebruikt. Dit verstoort het natuurlijke evenwicht. In een zwemvijver zal er dan ook altijd een intern, pomp gevoed, helofytenfilter (plantenfilter) nodig zijn. In sommige gevallen zal ook een extern vijverfilter nodig zijn om het water in de zwemvijver helder te houden. Zwemvijvers waar de mogelijkheid bestaat om ongeveer 25 % van de beschikbare ruimte te reserveren voor een helofytenfilter, verdienen de voorkeur boven een extern vijverfilter.

 

 

 

 

Omdat helofytenfilters weinig tot geen onderhoud behoeven, zal de werking beter gewaarborgd blijven, dit in tegenstelling tot een extern filter. Een helofytenfilter bestaat o.a. uit een gedeelte van de vijver welke d.m.v. een wal of muur is afgescheiden van het zwemgedeelte. Deze scheiding zal niet duidelijk zichtbaar zijn, hierdoor lijken het zwemgedeelte en het helofyten filter één geheel. In het afgedamde gedeelte zal een substraat gestort worden welke een relatief groot oppervlakte per m3 heeft. Het vijverwater wordt langzaam door dit substraat geleid waardoor de aanwezige bacteriën in de gelegenheid worden gesteld de afvalstoffen af te breken. Nadat de afvalstoffen zijn afgebroken zullen de vijverplanten de aangeboden anorganische meststoffen kunnen opnemen. Op deze manier worden de afvalstoffen onttrokken aan het vijvermilieu. Dit resulteert in een schone en heldere zwemgelegenheid waar u zonder al te veel moeite en inspanning, heerlijk van kunt genieten. NB: Het enige echte onderhoud dat u periodiek dient te plegen is het afknippen en verwijderen van het loof van de helofyten (planten). Ook dit periodieke onderhoud kunt u uitbesteden aan Venhuis Vijverbouw. Op deze manier heeft u zelf geen omkijken naar het onderhoud van uw zwemvijver en dus alle tijd om er volop van te genieten.

 

Een koivijver is een verhaal apart. Op een klein oppervlak wordt een vijver gerealiseerd. In deze vijver zitten veel vissen in relatief weinig water. Veelal ontbreken ook planten in een koivijver. Van een natuurlijke kringloop zal dan ook geen sprake kunnen zijn. De waterkwaliteit zal wèl van hoge kwaliteit moeten zijn. Een koivijver heeft voor de meeste mensen meer met intensieve veehouderij te maken dan met een vijver. Er draait een hele fabriek van pompen, filters, uv-c lampen en soms zelfs een ozongenerator om de waterkwaliteit van een koivijver goed te houden. De technieken zijn veelal afkomstig uit de professionele waterzuivering. Toch zijn zij afgeleiden van de proffesionele waterzuivering en maken zij gebruik van meerdere natuurlijke en biologische processen. Meer dan 50% van het afval dat door vissen wordt uitgescheiden is ammonia. De grootste hoeveelheid hiervan verloopt via de kieuwen. De rest van het afval bestaat uit vaste ontlasting. De vaste ontlasting ondergaat een proces van mineralisering en zal uiteindelijk ook uiteenvallen tot ammonia en andere anorganische meststoffen. Een belangrijk punt is dan ook het zo snel en doeltreffend mogelijk verwijderen van vaste organische delen (uitwerpselen van vissen, ingevallen blad etc.) uit het vijverwater. Op deze manier wordt voorkomen dat de organische stoffen afgebroken worden tot ammonia. Vervolgens dient het optisch schone water ontdaan te worden van zijn onzichtbare, maar voor vissen giftige ammoniak en zwaar giftige nitriet. De ammonia wordt door nitrosomonas-bacteriën geconsumeerd. Als afvalproduct zullen zij nitriet achterlaten. Nitriet wordt geconsumeerd door de nitrobacter-bacteriën. Zij laten als afvalproduct het veel minder giftige nitraat achter. De verschillende groepen bacteriën gebruiken bij het consumeren/omzetten van de meststoffen grote hoeveelheden zuurstof, daarbij geldt ook hoe meer zuurstof er voor handen is, hoe meer en hoe sneller de bacteriën kunnen consumeren en zich kunnen delen. Een goede en efficiënte toevoeging van zuurstof aan het water en goed filtermateriaal is dan ook een vereiste om bacteriën en dus het vijverfilter zo optimaal mogelijk te laten presteren. Het eindproduct nitraat, kan vervolgens als meststof voor waterplanten dienen. Als er geen mogelijkheid bestaat om waterplanten in de vijver of in een naast gelegen plantenvijver(tje) te plaatsen, moet het nitraat middels waterverversing aan de vijver onttrokken worden. Op zich is dit geen slecht idee, omdat dan tevens een gedeelte van de door de vissen aangemaakte, maar groeiremmende, hormonen de vijver verlaten.

 

 

 

 

 

Middels waterverversing zal het water ontdaan worden van al zijn organische en anorganische meststoffen. Al deze inspanningen hebben als doel de waterkwaliteit en dus het leefmilieu van de vissen in optimale conditie te houden. De stress van de vissen zal hierdoor (emotionele en fysiologische factoren buiten beschouwing gelaten) tot een minimum beperkt blijven, waardoor de gehele weerstand groot zal zijn. De omstandigheden zijn dan zo dat de vissen optimaal rendement kunnen behalen uit het verstrekte voer. Bij ons stopt de techniek niet bij een meerkamer- of een beadfilter. Wij zullen niet schromen om technieken in te zetten die in de koi-wereld niet traditioneel zijn, maar wel een verbluffende uitwerking hebben. Te denken valt aan een band- of trommelfilter gevolgd door een moving-bed-filter.

 

 

NB: Band- en trommelfilters worden al sinds jaar en dag gebruikt in de professionele waterzuivering.

 

Venhuis Vijverbouw kan uw bestaande filterinstallatie aanpassen of vervangen voor een geschikter of beter werkend exemplaar!

 

Als kwaliteit telt....