Koivijvers

De naam zegt het al: Een vijver ingericht voor het houden van koi. Want het gaat toch om de koi! Echter, ze kunnen niet zonder water, sterker nog, ze kunnen niet zonder “gezond” water!


 

 

 

Hoe bouw ik een vijver waarin mijn vissen gezond blijven..... Hoe bouw ik een vijver waarin mijn vissen hun kwaliteit kunnen behouden..... Hoe bouw ik een vijver waarin mijn vissen zich kunnen ontwikkelen tot op het niveau waartoe ze in staat zijn? Hier spelen een aantal factoren een rol. De bloedlijn van een vis, de kwaliteit van een vis, het voergedrag van de eigenaar, de kwaliteit van het verstrekte voer en de kwaliteit van het water. Aan de eerste twee factoren kunnen wij als koi-liefhebber niet veel veranderen, aan de laatste factoren wel degelijk. De laatste jaren hebben wij veel vijvers gezien waar vissen met een redelijke tot goede kwaliteit in zwommen of waar ze in uitgezet werden. Deze vissen zullen zich echter nooit tot het haalbare niveau ontwikkelen. Simpel en alleen omdat de huisvesting van de vissen niet optimaal is of omdat deze veruit onder de maat is ten opzichte van de kwaliteit van de aangeschafte vissen. Enkele vijvers waren door “professionals” aangelegd. Het maakt niet uit of u vissen van 15 cm. voor €40 of vissen van 50 cm. voor €4000 aanschaft.

 

 

 

Verlangt u het maximaal haalbare van uw vissen, dan zal de waterkwaliteit van de vijver in overeenstemming moeten zijn met de kwaliteit van de vissen. De eerst genoemde vis zal waarschijnlijk nooit de kwaliteit van de als tweede genoemde vis halen (en hoeven te halen). Er zal echter wel het maximaal haalbare verlangd worden. Met deze gedachte in het achterhoofd, ontwerpen en bouwen wij iedere vijver.

 

  

Met 10 jaar ervaring in de koi ’hobby’, gecombineerd met ervaring die wij hebben opgedaan in de professionele commerciële visteelt (hier moet de water kwaliteit optimaal zijn, immers elke geïnvesteerde euro zal winst op moeten leveren) bouwen wij koi-vijvers van bv. 20 m3 met een vortex-lijn of een zeef/beadfilter-combinatie, tot aan koivijvers van bv. 80 m3 met een trommel/band filter met hierna een aantal biologische units, zoals een bewegend bed filter. Alle systemen zijn bespreekbaar en kunnen voor u gebouwd worden. Eventueel met verwarming op geo-warmte of een ozon-generator inclusief reactorvat. Voor ieder budget zal er een zo optimaal mogelijke prijs/ kwaliteit verhouding afgeleverd worden, zodat u uiteindelijk met een minimale inspanning volop kunt genieten van uw zwemmende juwelen.

 

Voor meer informatie over vijverfilters kijkt u bij filtering.

 

Als kwaliteit telt....